První ročník

Třídní učitelka: Mgr. Uhrová Jana, tel.: 724 833 790

První třídu navštěvuje 8 dětí.

Budeme se učit číst a psát. V Matematice se naučíme sčítat a odčítat do 20. V Prvouce budeme objevovat okolní svět.

Čeká nás také spousta zábavy, zajímavých výletů a poučných projektových dnů.

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

Pondělí

M

Úterý

PRV

M

Středa

PRV

M

VV

Čtvrtek

TV

TV

M

Pátek

HV

M