První ročník

Třídní učitelka: Mgr. Martina Straková 

Budeme se učit číst a psát. V Matematice se naučíme sčítat a odčítat do 20. V Prvouce budeme objevovat okolní svět.

Čeká nás také spousta zábavy, zajímavých výletů a poučných projektových dnů.