Aktuality a upozornění

Vážení rodiče, 

Naše škola byla oslovena organizací "Mise naděje", zda bychom se mohli zúčastnit projektu na výrobu papírových růží pro seniory a nemocné pacienty. Děti v rámci školní družiny růže vyrobily, což se jim moc povedlo. Růže byly předány seniorům v Remedii Plus Břeclav s přáním od našich dětí: „Hodně zdraví a lásky“. 

 

Mateřská škola si vyhrazuje právo na nepřijetí dítěte ke vzdělávání při důvodném podezření o nezpůsobilosti zdravotního stavu (definováno ve školním řádu). Pokud se zdravotní stav dítěte zhorší během pobytu v MŠ, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Toto opatření vychází z povinnosti MŠ o ochraně zdraví dětí i zaměstnanců.