Mateřská škola

Naše mateřská škola má dvě oddělení s celodenním provozem. Pracujeme podle Školníno vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem POJĎTE SI DĚTI HRÁT A SVĚT POZNÁVAT. Pedagogický tým si tvoří na celý školní rok třídní vzdělávací program, který se může změnit podle nahodilých situací.

           

                 


 NEDÁVEJTE SVÝM DĚTEM DO MŠ HRAČKY, BATŮŽKY! HRAČKY - NETÝKÁ SE PLYŠÁKŮ NA SPANÍ (CITOVÉ POUTO), BATŮŽKY + PITÍČKA SE NETÝKÁ VÝLETŮ NEBO SPORTOVEK/BRUSLENÍ.


GDPR

dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.