Školní jídelna

Vedoucí kuchařka:           Hana Hesová

Kuchařka:                         Renata Krupicová

Kuchařka:                         Jitka Trávníková

Placení obědů:

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE,KTEŘÍ VYUŽÍVAJÍ BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU:  PLATBU ZASÍLEJTE VŽDY TAK,ABY BYLA PŘIPSÁNA NA NAŠEM ÚČTU NEJPOZDĚJI DO 20 DNE V MĚSÍCI, č. účtu 35-4586980277/0100, VS uvádějte č. měsíce. Do poznámky napište - např. 450 stravné, 100 školní družina, 250 školka apod.

PROSÍME  RODIČE,ABY SVÉ POPLATKY PLATILI VČAS

Budete-li chtít vědět,jakou částku máte poslat,pokud Vaše dítě nechodí do MŠ,ZŠ, zavolejte si na tel. č.  606607598,  nebo si napište e-mailem na wedos.net - jidelna@zsmstynec.cz

Z hygienických důvodů je zákaz nošení vlastního ovoce a jídla do MŠ.

Přihlášení a odhlášení obědů

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je dítě, na základě přihlášky,  přihlášeno od začátku školního roku ke stravování. Proto je nutné jej ze stravování odhlásit, ale i přihlásit den předem do 14.00 hod.:

           - osobně v kuchyni

           - telefonicky na tel. čísle  606607598

          - SMS

          - edookit - zprávy

Pouze v případě, náhlého onemocnění dítěte můžete dítě odhlásit ráno do 8.00 hod. První den  nemoci, pokud dítě nestihnete odhlásit, si můžete přijít pro jídlo do jídlonosiče, další dny je povinností zákonného zástupce žáka ze stravování odhlásit a po nástupu do školního zařízení opět přihlásit! Pokud dítě nepřihlásíte bude ten den bez obědu!!! Stačí, když ten den ráno, do osmi hodin, dítě u okýnka v kuchyni nahlásí, že už jde na oběd. Cena neodhlášených obědů se zvyšuje o režijní náklady, jelikož v době nepřítomnosti dítěte ve škole nemá nárok na dotovanou stravu.  Tuto částku jsou zákonní zástupci povinni uhradit (vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování v plat. znění) 

Vyhláška platí pro žáky Základní školy i pro děti Mateřské školy.