Projekty

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010858 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

 

Projekt je zaměřen na:

MŠ: personální podpora - školní asistent MŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogů), rozvojové aktivity v MŠ - projektový den ve škole

ZŠ: personální podpora - školní asistent ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ - čtenářský klub, rozvojové aktivity v ZŠ - projektový den ve škole

Školní družina: využití ICT ve vzdělávání ŠD.

 

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 

 

Tento projekt je spolufinancován EU.