Školní družina

 

ZŠ a MŠ Týnec má jedno oddělení školní družiny. Oddělení je umístěno v 1. patře budovy v 1. třídě. Žáci mají k dispozici hry a hračky, stavebnice, výtvarný materiál, didaktický materiál, také Pc učebnu, školní dvůr a zahradu. Školní družina bude moci využívat místnost ke cvičení, která je vybavena tyčí a lanem na šplh, horolezeckou stěnou a žebřinami.

- Vzhledem k tomu, že školní družina, jako samostatný výchovně - vzdělávací objekt plní vlastní školní - vzdělávací program, je možnost odchodu dětí ve 14:00 hod. nebo v 15:00 hod., aby se tento plán nenarušoval (vycházky, výtvarné činnosti, sportovní aktivity apod.).

- Omlouvání dětí pouze písemně nebo v Edookitu (sms nebo telefonické omlouvání nepřijímáme).

- Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena na 100,- Kč měsíčně - poplatek vybírá vedoucí kuchyně. 

- ŠD bude také využívána v době čekání na oběd, kroužky, odpolední vyučování a při různých akcích pořádaných školou. Toto nepravidelné využívání ŠD je bezplatné. Je ale potřeba, aby bylo dítě v ŠD evidováno.

- Za věci, které nesouvisí s činností v ŠD, vychovatelky nenesou odpovědnost (šperky, mobilní telefon, hračky apod.).

Vychovatelka: Lenka Poláčková

Tel.: 722 928 868 

e-mail: druzina@zsmstynec.cz

ŠD rozvrh

 

Ranní ŠD 

Odpolední ŠD - pí vych. Poláčková

Kroužky

Pondělí

7:20 – 8:00 hod.

11:40 – 15:20 hod.

 

Úterý

7:20 – 8:00 hod.

11:40 – 15:20 hod.

 

Středa

7:20 – 8:00 hod.

11:40 – 15:00 hod.

 

Čtvrtek

7:20 – 8:00 hod.

11:40 – 15:20 hod.

 

Pátek

7:20 – 8:00 hod.

 11:40 – 15:00 hod.