Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 221, 691 54 Týnec

Mobil: +420 722 928 868

e-mail: skola@zsmstynec.cz

www: www.zsmstynec.cz

Datová schránka: bdh4qpx

IČO: 65804228

Číslo účtu: 35-4586980277/0100

Ředitelka školy

Mgr. Svítilová Dana, tel.: 777 175 148

e-mail: reditelka@zsmstynec.cz

Sborovna

Tel.: 722 928 868

e-mail: skola@zsmstynec.cz

Mateřská škola

Tel.: 722 930 595

e-mail: materskaskola@zsmstynec.cz

Školní družina

Tel.: 722 928 868

e-mail: druzina@zsmstynec.cz              

Metodik prevence a speciální pedagog

Mgr. Dana Svítilová, tel.: 777 175 148

e-mail: reditelka@zsmstynec.cz

Školní jídelna

Tel.: 606607598

e-mail: jidelna@zsmstynec.cz

Školská rada 

Členové:

Mgr. Sylva Hrubá - zástupce obce

Kateřina Bartoňová - zástupce rodičů

Lenka Cabalová - zástupce školy

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.