Čtvrtý ročník

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Budišová

I v tomto školním roce bude výuka probíhat souběžně v jedné třídě s pátým ročníkem. Nově nahradí Prvouku Vlastivěda a Přírodověda a namísto jedné budeme mít dvě hodiny Výtvarné výchovy. Celkem ve třídě každý týden proběhne 26 vyučovacích hodin.

Kromě běžné výuky nás čekají nejrůznější tematické a projektové dny, divadelní představení a tradiční školní akce jako jsou dílny spojené s přespáváním ve škole, vánoční vystoupení, jarmark a koledování pod vánočním stromem, karneval, školní akademie, sportovní olympiáda a samozřejmě školní výlety exkurze.