Čtvrtý ročník

I v tomto školním roce bude výuka probíhat souběžně v jedné třídě s pátým ročníkem. Nově nahradí Prvouku Vlastivěda a Přírodověda a namísto jedné budeme mít dvě hodiny Výtvarné výchovy. Celkem ve třídě každý týden proběhne 26 vyučovacích hodin.

Kromě běžné výuky nás čekají nejrůznější tematické a projektové dny, divadelní představení a tradiční školní akce jako jsou dílny spojené s přespáváním ve škole, vánoční vystoupení, jarmark a koledování pod vánočním stromem, karneval, školní akademie, sportovní olympiáda a samozřejmě školní výlety exkurze.
 

Hodně zdaru, úspěchů a radosti z učení pro život všem šikovným čtvrťákům přejí vyučující:

ředitelka školy a třídní učitelka Mgr. Dana Svítilová (Český jazyk a Vlastivěda),
paní učitelka Mgr. Martina Straková (Přírodověda)
paní učitelka Mgr. Jana Uhrová (Matematika, Informatika)
paní učitelka Mgr. Iva Bothová (Angličtina)
a nově paní učitelka Mgr. Iveta Budišová (Výtvarná výchova, Tělesná výchova)

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pondělí

VL

AJ

 

Úterý

M

M

 

Středa

M

VL

VV

INF

VV

Čtvrtek

TV

TV

AJ

M

 

Pátek

HV

M

AJ