Třetí ročník

Třídní učitelka: Mgr. Straková Martina, tel.: 773 077 373

V tomto školním roce budou spojeni druháci a třeťáci.

Na třeťáky čekají nové dva předměty, a to Anglický jazyk a Informatika. V Českém jazyku se naučíme vyjmenovaná slova a v Matematice budeme počítat už do 1000.

Také nás čekají projektové dny, exkurze a zajímavé akce ve spolupráci s různými organizacemi.

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

M

M

AJ

Úterý

PRV

M

Středa

PRV

M

VV

INF

Čtvrtek

TV

TV

AJ

 

Pátek

M

HV

AJ