Třetí ročník

Třídní učitelka: Mgr. Jana Uhrová

Asistent pedagoga: Věra Pretóryová

Na třeťáky čekají nové dva předměty, a to Anglický jazyk a Informatika. V Českém jazyku se naučíme vyjmenovaná slova a v Matematice budeme počítat už do 1000. 

Také nás čekají projektové dny, exkurze a zajímavé akce ve spolupráci s různými organizacemi.