Předškoláci

 

 

  • Školky v pohybu budou probíhat každé úterý - nezapomeňte na batůžek v něm oblečení na cvičení, obuv do tělocvičny, podepsané pitíčko
  • Bruslení startujeme od října, vždy ve středu jednou v měsíci - začínáme 16. 10. 2019 

 Vybavení dětí nutné pro bruslení:

  1. Brusle

  2. Teplé oblečení (lyžařská kombinéza, oteplováky,…)

  3. Rukavice

  4. Přilba na hlavu (minimálně cyklistická)

  5. Chrániče (dle možností doporučujeme, nejsou povinné)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

- Bližší popis naleznete v příloze