Oddělení

 

Třída Motýlci

Lenka Cabalová

Zuzana Kalužíková

 

Letos máme zapsáno 18 dětí

 

 Prvním oddělení  navštěvují děti mladšího školního věku. Zaměřijeme se na adaptaci nově příchozích dětí, orientaci v novém prostředí a hygienu těch nejmenších. Snažíme se vytvořit podnětné prostředí k rozovoji osobnosti dítěte ve všech integračních oblastech.