Aktuality MŠ

 NEDÁVEJTE SVÝM DĚTEM DO MŠ HRAČKY, BATŮŽKY! HRAČKY - NETÝKÁ SE PLYŠÁKŮ NA SPANÍ (CITOVÉ POUTO), BATŮŽKY + PITÍČKA SE NETÝKÁ VÝLETŮ NEBO SPORTOVEK/BRUSLENÍ.

   _____________________________________________

 

GDPR

  • dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.