Aktuality MŠ

 

NEDÁVEJTE SVÝM DĚTEM DO MŠ HRAČKY, BATŮŽKY, PITÍČKA!

HRAČKY - NETÝKÁ SE PLYŠÁKŮ NA SPANÍ (CITOVÉ POUTO), BATŮŽKY + PITÍČKA SE NETÝKÁ VÝLETŮ NEBO SPORTOVEK/BRUSLENÍ.

________________________________________________________

AKCE MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • 26. 6. 2020 - Rozloučení s předškoláky 
 • 25. 6. 2020 - Výlet - Lanové centrum Hájenka Břeclav
 • 16. 5. 2020 - Zápis do MŠ
 • 27. 4. 2020 - Zápis do 1. třídy
 • 21. 4. 2020 - Divadlo Květinka - Kouzelné proměny roku - zrušeno
 • 8. 4. 2020 - Hledání Velikonočních vajíček + Velikonoční dílny - zrušeno
 • 25. 3. 2020 - Předškolní oddělení - Berušky - Návštěva městské knihovny Břeclav - zrušeno
 • 19. 3. 2020 - Vynášení Moreny - zrušeno
 • 18. 1. 2020 - Karneval
 • 6. 12. 2019 - Návštěva Mikuláše a jeho pomocníků
 • 2. 12. 2019 - Divadlo Sluníčko v 10:30 - zrušeno z důvodu nemoci 

 • 30. 11. 2019 - Rozsvěcování Vánočního stromku

 • 15. 11. 2019 - Divadlo Radost Brno - oddělení Berušky (třída p.uč. Zálešákové)

 • 31. 10. 2019 - Vánoční focení - jen pro zájemce

 • 21. 10. 2019 - Exkurze hasiči Břeclav - oddělení Berušky (třída p.uč. Zálešákové)

 • 16. 10. 2019 - Bruslení - Oddělení Berušky

 • 3. 10. 2019 - Divadlo Květinka v 9:00

 • 17. 9. 2019 - Školky na podluží sportují - Každé úterý

 

GDPR

 • dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.