Aktuality ŠD


 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

  • Děti které končí po 4. vyučovací hodině

11:40 - 12:40 - odpočinková činnost (hry dle vlastního výběru, volné kreslení, tvoření,..)

12:40 - 14:00 - zájmová činnost (přichystáno od paní vychovatelky - pohybová, výtvarná, čtenářská,..v souvislosti s tématem)

14:00 - 15:00 - pobyt venku (na školním dvoře, zahradě, fotbalovém hřšti, na hradíšťku, v lese, na vycházce vesnicí, v polích - podle potřeby)

15:00 - 15:40 - rekreační činnost a příprava na vyučování - individuální, vypracování DÚ po domluvě s rodiči

 

  • Děti které končí později, se buď připojují k činnosti, nebo si odpočinou dle vlastního výběru a přání. Pobytu venku se už plně účastní.

 

  • Každý týden se v rámci ŠD plní daný úkol, je jedno kdy si ho děti začnou plnit, ale mají celý týden na dokončení, popřípadě kvúli nemoci a pokud budou chtít, si mohou úkol splnit později.

 

PLÁN AKCÍ 2022/2023

 

  • 27. 9. 2022 - Dýňování/bramborování na školní zahradě
  • 31. 10. - 4. 11. 2022 - Halloweenský týden
  • 11. 11. 2022 - drakiáda 
  • prosinec - vánoční pečení, vanoční posezení 
  • únor - fašank