Třetí ročník

Třídní učitelka: Mgr. Uhrová Jana, tel.: 724 833 790

Druháci a třeťáci pokračují ve stejném složení.

Na třeťáky čekají nové dva předměty, a to Anglický jazyk a Informatika. V Českém jazyku se naučíme vyjmenovaná slova a v Matematice budeme počítat už do 1000.

Také nás čekají projektové dny, exkurze a zajímavé akce ve spolupráci s různými organizacemi.

 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

TV

TV

M

ČJ - M

JČ - ČT

Úterý

ČJ - M

M

ČJ - ČT

AJ

Středa

PRV

M

INF

ČJ - M

ČJ - ČT

Čtvrtek

PRV

AJ

M

ČJ - M

AJ

Pátek

ČJ - M

M - G

HV

VV