Školní družina

                                                                                      

ZŠ a MŠ Týnec má jedno oddělení školní družiny. Oddělení je umístěno v přízemí budovy. Žáci mají k dispozici hry a hračky, stavebnice, výtvarný materiál, didaktický materiál, také Pc učebnu, školní dvůr a zahradu. Oddělení je zároveň místností ke cvičení, která je vybavena tyčí a lanem na šplh, horolezeckou stěnou a žebřinami.

- Vzhledem k tomu, že školní družina, jako samostatný výchovně-vzdělávací objekt plní vlastní školní-vzdělávací program, je možnost odchodu dětí ve 14:00 nebo na konci družiny, aby se tento plán nenarušoval (vycházky, výtvarné činnosti, sportovní aktivity apod.).

- Omlouvání dětí pouze písemně (sms nebo telefonické omlouvání nepřijímáme).

- Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena na 70,- Kč měsíčně - poplatek vybírá vedoucí kuchyně. 

- ŠD bude také využívána v době čekání na oběd, kroužky, odpolední vyučování a při různých akcích pořádaných školou. Toto nepravidelné využívání ŠD je bezplatné. Je ale potřeba, aby bylo dítě v ŠD evidováno.

- Za věci, které nesouvisí s činností v ŠD, vychovatelky nenesou odpovědnost (šperky, mobilní telefon, hračky apod.).

 

Vychovatelky: Lucie Zálešáková

                        Kateřina Karbanová, tel.: 603 388 248

e-mail: druzina@zsmstynec.cz

                                        ŠD rozvrh

 

ZÁLEŠÁKOVÁ

KARBANOVÁ

KROUŽKY

PONDĚLÍ

6:30 – 7:45

hod.

11:40 – 14:30

 hod.

----

ČTENÁŘSKÝ KLUB

14:30 – 15:30 hod.

ÚTERÝ

6:30 – 7:45

hod.

11:40 – 13:20

 hod.

13:20 – 14:30

hod.

ŠIKULKA

14:30 – 15:30 hod.

STŘEDA

6:30 – 7:45

hod.

------

11:40 – 15:00

 hod.

 

ČTVRTEK

6:30 – 7:45

 hod.

11:40 – 15:30

hod.

----

---

PÁTEK

6:30 – 7:45

hod.

-----

11:40 – 15:30

 hod.

----