První ročník

Třídní učitelka: Mgr. Martina Straková, tel.:773 077 373

První třídu navštěvuje 7 dětí.

Budeme se učit číst a psát z učebnic Živá abeceda a Slabikář. V Matematice se naučíme sčítat a odčítat do 20.

Čeká nás také spousta zábavy, zajímavých výletů a poučných projektových dnů.

 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

Pondělí

TV

TV

M

ČJ

Úterý

M

ČJ

ČJ

Středa

PRV

M

ČJ

ČJ

Čtvrtek

PRV

M

ČJ

ČJ

Pátek

ČJ

M

HV

VV