První ročník

Třídní učitelka: Mgr. Uhrová Jana, tel.: 724 833 790

První třídu navštěvuje 8 dětí.

Budeme se učit číst a psát z učebnic Živá abeceda a Slabikář. V Matematice se naučíme sčítat a odčítat do 20.

Čeká nás také spousta zábavy, zajímavých výletů a poučných projektových dnů.

 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

Pondělí

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

Pátek