Pátý ročník

I v tomto školním roce se budeme učit v jedné třídě společně se čtvrtým ročníkem. Nejvíce místa v rozvrhu zabere Jazyk český a Matematika. V hodinách Tělesné výchovy budeme nově sportovat na novém multifunkčním hřišti. V Anglickém jazyce pokračujeme s řadou Project English a celkem ve třídě každý týden proběhne 26 vyučovacích hodin.

Kromě běžné výuky nás čekají nejrůznější tematické a projektové dny, divadelní představení a tradiční školní akce jako jsou dílny spojené s přespáváním ve škole, vánoční vystoupení, jarmark a koledování pod vánočním stromem, karneval, oslava Dne Matek, sportovní olympiáda a samozřejmě školní výlet.

Hodně zdaru, úspěchů a radosti z učení pro život všem šikovným páťákům přejí vyučující:

paní ředitelka Svítilová (Český jazyk a Informatika),

paní učitelka Straková (Tělesná výchova, Hudební výchova a Přírodověda)

paní učitelka Uhrová (Matematika a Výtvarná výchova)

a třídní učitelka Iva Bothová (Anglický jazyk a Vlastivěda), tel.: 777 218 300

 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pondělí

 

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

Pátek