Čtvrtý ročník

I v tomto školním roce se budeme učit v jedné třídě společně s pátým ročníkem.

Nově nahradí Prvouku Vlastivěda a Přírodověda a namísto jedné budeme mít dvě hodiny Výtvarné výchovy. V hodinách Tělesné výchovy budeme nově sportovat na novém multifunkčním hřišti. V Anglickém jazyce pokračujeme s řadou učebnic Happy Street a celkem ve třídě každý týden proběhne 26 vyučovacích hodin.

Kromě běžné výuky nás čekají nejrůznější tematické a projektové dny, divadelní představení a tradiční školní akce jako jsou dílny spojené s přespáváním ve škole, vánoční vystoupení, jarmark a koledování pod vánočním stromem, karneval, oslava Dne Matek, sportovní olympiáda a samozřejmě školní výlet.

Hodně zdaru, úspěchů a radosti z učení pro život všem šikovným čtvrťákům přejí vyučující:

paní ředitelka Mgr. Dana Svítilová (Český jazyk a Informatika),

paní učitelka Mgr. Martina Straková (Tělesná výchova, Hudební výchova a Přírodověda)

paní učitelka Mgr. Jana Uhrová (Matematika a Výtvarná výchova)

a třídní učitelka Mgr. Iva Bothová (Anglický jazyk a Vlastivěda), tel.: 777 218 300

 

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pondělí

 

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

Pátek