Aktuality ŠJ

Ve  49. týdnu v rámci projektu "Ovoce do škol" děti dostaly mandarinku a jablko.

V rámci projektu "Mléko do škol" dostaly čerstvé mléko a sýr.

 

www.ovocedoskol.szif.cz:

 

Poplatky za stravné, MŠ, ŠD atd. se budou vybírat              .2018 od 7.00 do 15.00 hod a          .2018 od 7.00 do 11.00 hod.

 

 

Chtěli bychom tímto upozornit rodiče dětí z MŠ na změnu stravného od 1.3.2017. K této změně dochází v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Děti 3 - 6 let    přesnídávka          7,- Kč

                          oběd                   18,- Kč

                       svačinka                  6,- Kč

                       pitný režim              3,- Kč

 

Děti 7 let        přesnídávka             9,- Kč

                        oběd                      23,- Kč

                        svačinka                 6,- Kč

                        pitný režim              3,- Kč

 

 

 

Alergeny

Od 13.12.2014 nám vzniká povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační.

Není možné se při výrobě velkého počtu jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergii jednotlivě.

Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám.

Č. alergenu bude uvedeno u každého jídla, jež alergen obsahuje.Seznam alergenů bude

 vyvěšen u kažého jídelníčku. Bližší informace o alergenech č. 1 a 8 podá hlavní kuchařka.