ZŠ a MŠ Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 221
691 54 Týnec

IČO: 65 80 42 28

Mobil ZŠ: +420 722 928 868

Mobil MŠ: +420 722 930 595

E-mail: reditelka@zsmstynec.cz

            skola@zsmstynec.cz

            materskaskola@zsmstynec.cz

www: www.zsmstynec.cz

Datová schránka: qdm8c5

Aktuality a upozornění

Vážení rodiče,

  • Meziškolní kolo pěvecké a recitační soutěže proběhne 27.3.2019 v 9:00 hod. v 1. patře budovy školy. Soutěže se zúčastní vybrané děti z naší školy a žáci základních škol Hrušky, Moravská Nová Ves a Ladná. Srdečně zveme i rodiče a prarodiče našich žáků.

 

  • Čtenářský klub při ZŠ a MŠ Týnec ve spolupráci s knihovnou Týnec a SKIP pořádá Noc s Andersenem. Kdy a kde: 29.3.2019 od 19:00 hod. v týnecké knihovně. Přihlášky s potřebnými informacemi děti obdrží ve čtenářském klubu.

 

  • Dne 12.4. a 13.4. 2019 pojedou děti ze 4. a 5. třídy na dvoudenní výlet do Mikulova. V pátek budou žáci přecházet Pálavu, následující den se vypraví na Turold - děti čeká zábavný program, dozví se plno zajímavostí o památkách města Mikulov a některé i navštíví. Na závěr dne půjdou na prohlídku jeskyně Turold. Více informací mají děti v přihláškách.

 

  • VELIKONOČNÍ DÍLNY (ZŠ) - Již nyní se můžete začít připravovat na velikonoční tvoření na Škaredou středu 17.4.2019 v 17:00 hod. - ideálně každé dítě odevzdá třídní učitelce do konce března kelímek od jogurtu Kostík (včetně plastového víčka). Doporučujeme začít "střádat" vyfouknutá vajíčka (alespoň 2ks) a dobře je nechat vysušit. Dále děti budou potřebovat nůžky, 1 až 2 obyčejné kovové špendlíky, obyčejnou tužku nebo pastelku, cukrářské zdobení (lentilky nebo čokoládové čočky), řídký obvaz, cibulové šustí, vařené vejce a děti si mohou přinést vlastní tenké barevné stuhy (ty budou k dispozici, ale pouze v barvách, které máme ve škole). Jako každý rok budou mít děti, po skončení dílen, možnost přespat ve škole. S sebou spacák, jídlo v krabičce, pití v plastu, hygienické potřeby, pyžamo. Zakazujeme brát si mobilní telefony, MP3 a MP4, IPady a všechny ostatní technické vymoženosti, které by mohly svým provozem ovlivňovat nebo rušit společné spaní. 

Pro děti si můžete chodit následující den v 7:00 až 7:30 hod. ráno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání budoucnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001924  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání,

- podporu pedagogů mateřské a základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku

- prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí

usnadnění přechodu dětí na ZŠ

dočasnou personální podporu -  školního asistenta základním školám

spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností -  čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

podporu extrakurikulárních aktivit – čtenářský klub pro žáky ZŠ

- prohloubení profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu

 

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.