ZŠ a MŠ Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 221
691 54 Týnec

IČO: 65 80 42 28

Mobil ZŠ: +420 722 928 868

Mobil MŠ: +420 722 930 595

E-mail: reditelka@zsmstynec.cz

            skola@zsmstynec.cz

            materskaskola@zsmstynec.cz

www: www.zsmstynec.cz

Datová schránka: qdm8c5

Aktuality a upozornění

Vážení rodiče,

  • Pěvecká a recitační soutěž

Dne 20.3.2019 se koná školní kolo s povinnou účastí žáků celé školy. Děti dostaly za úkol připravit si báseň a ty, které se přihlásily ke zpěvu, zazpívají zvolenou píseň. Porota vyhodnotí výkony a vybere účastníky pro meziškolní kolo, které proběhne 27.3.2019 za účasti žáků základních škol Hrušky, Moravská Nová Ves a Ladná. Obě soutěže se konají od 9:00 hod. v prvním patře školy.

Srdečně zveme i rodiče a prarodiče našich žáků.

 

  • Pyžamový a ponožkový den - ve čtvrtek 21.3. bude ve škole a předškolním oddělení MŠ probíhat projektový den k Mezinárodnímu dni zdravého spánku a Downova syndromu. Děti přijdou do školy v pyžamu a s každou ponožkou jinou. Výuka dle rozvrhu.

 

  • V pátek 22.3. v 10:00 hod. bude MŠ i ZŠ vynášet Morenu. Děti ze školy si můžou vzít hrkače. 

 

  • Čtenářský klub při ZŠ a MŠ Týnec ve spolupráci s knihovnou Týnec a SKIP pořádá Noc s Andersenem. Kdy a kde: 29.3.2019 od 19:00 hod. v týnecké knihovně. Přihlášky s potřebnými informacemi děti obdrží ve čtenářském klubu.

 

  • Dne 12.4. a 13.4. 2019 pojedou děti ze 4. a 5. třídy na dvoudenní výlet do Mikulova. V pátek budou žáci přecházet Pálavu, následující den se vypraví na Turold - děti čeká zábavný program, dozví se plno zajímavostí o památkách města Mikulov a některé i navštíví. Na závěr dne půjdou na prohlídku jeskyně Turold. Více informací mají děti v přihláškách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání budoucnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001924  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání,

- podporu pedagogů mateřské a základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku

- prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí

usnadnění přechodu dětí na ZŠ

dočasnou personální podporu -  školního asistenta základním školám

spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností -  čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

podporu extrakurikulárních aktivit – čtenářský klub pro žáky ZŠ

- prohloubení profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu

 

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.