ZŠ a MŠ Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 221
691 54 Týnec

IČO: 65 80 42 28

Mobil ZŠ: +420 722 928 868

Mobil MŠ: +420 722 930 595

E-mail: reditelka@zsmstynec.cz

            skola@zsmstynec.cz

www: www.zsmstynec.cz

Datová schránka: w6uaf4

Aktuality a upozornění

Vážení rodiče, 

  • Jako každý rok i letos se v rámci ZŠ a ŠD konají "Lucky" ve čtvrtek 13.12. Holky z 5. třídy a všechny Lucky ze školy si přinesou bílé oblečení (šaty, kalhoty, záclony, prostěradlo - cokoliv čím se namaskují za Lucku), hladkou mouku v pytlíku (sáčku) a koště, metlu nebo lopatku a smetáček. Pod vedením paní vychovatelky Lucie Zálešákové poté obejdou vesnici a budou vymetat vše zlé. Děkujeme za spolupráci.

 

  • Dne 14.12. pojedeme do Městského muzea Břeclav na edukační program "Zima na Slovácku.. aneb co se dělo na dvoře i v teple jizby." Sraz na autobusové zastávce v 7:30 hod., jízdné a vstupné bude hrazeno z třídního fondu. S sebou svačinu a pití, teplé oblečení. 

 

  • V pátek 21.12. proběhne ve škole vánoční posezení a půjdeme koledovat po obci. S sebou cukroví, čaj, teplé oblečení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání budoucnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001924  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání,

- podporu pedagogů mateřské a základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku

- prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí

usnadnění přechodu dětí na ZŠ

dočasnou personální podporu -  školního asistenta základním školám

spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností -  čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

podporu extrakurikulárních aktivit – čtenářský klub pro žáky ZŠ

- prohloubení profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu

 

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

  

 

    Dne 26.9. pojedou žáci 4. a 5. třídy do Lednice na výstavu Českých korunovačních klenotů. Odjezd autobusem v 7:36 hod., předpokládaný návrat ve 13:05 hod.

    V neděli 11.11. zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na upomínkovou školní akci ku příležitosti Dne veteránů. Sraz u pomníku v parku.