ZŠ a MŠ Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 221
691 54 Týnec

IČO: 65 80 42 28

Mobil: +420 722 928 868

E-mail: svitilovadana@seznam.cz

www: www.zsmstynec.cz

Datová schránka: w6uaf4

Aktuality a upozornění

Vážení rodiče, 

  • Ve škole se vyskytly vši. Prosíme o preventivní prohlédnutí hlavy.

 

  • 16. 11. 2018 v 13:30 proběhne v rámci ŠD drakiáda na hřišti. Děti si do školy přinesou draka, vhodné oblečení, špekáček (ten schováme do ledničky), pečivo a polínko. Pitný režim, hořčice, kečup, tácky,..jsou zajištěny. 

 

  • Ve středu 14.11. budou druháčci v rámci vyučování pasováni na čtenáře. Třeťáci budou dělat druhákům doprovod. Děti přijdou do školy jako obvykle i s učebnicemi. 

 

  • Ve čtvrtek 15.11. pojede 1., 2. a 3. třída na hudební představení Hrátky na pohádky do kina Koruna Břeclav. Sraz u školy v 7:30 hod., odjezd autobusu v 7:36 hod. Placeno z třídního fondu. S sebou svačinu, pití a pouzdro.

 

  • Vybíráme finanční příspěvek na obnovu hraček v ŠD. Minimální příspěvek je 100Kč. Uvítáme samozřejmě i vyšší příspěvek - hračky se nám budou obnovovat lépe a budeme Vám vděční. Nové hračky děti naleznou pod vánočním stromečkem. Rádi Vám vystavíme doklad o přijetí nebo darovací smlouvu. Děkujeme.

 

  • Sraz před školou v 16:45 hod., půjdeme lampionovým průvodem k vánočnímu stromu, kde budou děti zpívat koledy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání budoucnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001924  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání,

- podporu pedagogů mateřské a základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku

- prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí

usnadnění přechodu dětí na ZŠ

dočasnou personální podporu -  školního asistenta základním školám

spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností -  čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

podporu extrakurikulárních aktivit – čtenářský klub pro žáky ZŠ

- prohloubení profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu

 

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

  

 

    Dne 26.9. pojedou žáci 4. a 5. třídy do Lednice na výstavu Českých korunovačních klenotů. Odjezd autobusem v 7:36 hod., předpokládaný návrat ve 13:05 hod.

    V neděli 11.11. zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na upomínkovou školní akci ku příležitosti Dne veteránů. Sraz u pomníku v parku.