ZŠ a MŠ Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 221
691 54 Týnec

IČO: 65 80 42 28

Mobil ZŠ: +420 722 928 868

Mobil MŠ: +420 722 930 595

E-mail: reditelka@zsmstynec.cz

            skola@zsmstynec.cz

            materskaskola@zsmstynec.cz

www: www.zsmstynec.cz

Datová schránka: w6uaf4

Aktuality a upozornění

Vážení rodiče, 

 • Prosíme, aby děti chodily do družiny v oblečení, které je vhodné do sněhu a popřípadě si přinesly kluzáky.

 

 • Dne 19. 1. 2019 pořádá ZŠ a MŠ Týnec dětský karneval. Prosíme Vás tímto, zda byste našim dětem nepřispěli do tomboly. Tyto příspěvky noste pí. učitelce Cabalové nejpozději do 17. 1. 2019. Předem děkujeme.

 

 

 

 • V pondělí 21.1.2019 nebude Přírodovědný kroužek.

 

 • V úterý 22.1.2019 nebude kroužek JA.

 

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019. Uzavřená bude ZŠ i ŠD. 

 

 • Z časových a kapacitních důvodů rozšíříme od 2. pololetí (tedy od 5.2.2019) kroužek Šikulky o 15 minut. Začátek přesuneme na 14:15 hod., konec 15:30 hod. zůstává.

 

 • Od 7.1.2019 do 18.3.2019 budou děti z 2. a 3. třídy jezdit každé pondělí na plaveckou výuku do krytého bazénu v Hodoníně. S sebou plavky, 2 ručníky, mýdlo, svačinu a pití, zimní čepici. Prosíme, aby dívky měly sepnuté vlasy, sundané šperky a vzaly si fén, hřeben a plaveckou čepici. Děti přijdou do školy jako obvykle, odjezd autobusu v 8:10 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Vzdělávání budoucnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001924  podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Projekt je zaměřen na: 

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů

- podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání,

- podporu pedagogů mateřské a základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku

- prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí

usnadnění přechodu dětí na ZŠ

dočasnou personální podporu -  školního asistenta základním školám

spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností -  čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

podporu extrakurikulárních aktivit – čtenářský klub pro žáky ZŠ

- prohloubení profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu

 

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

  

 

  Dne 26.9. pojedou žáci 4. a 5. třídy do Lednice na výstavu Českých korunovačních klenotů. Odjezd autobusem v 7:36 hod., předpokládaný návrat ve 13:05 hod.

  V neděli 11.11. zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na upomínkovou školní akci ku příležitosti Dne veteránů. Sraz u pomníku v parku.